Stanice měření emisí Kotlářka - 
auto emise s.r.o. Praha 5 - Měřění emisí a zajištění STK

auto emise s.r.o.

měření emisí a zajištění technické kontroly

CNG - LPG - BENZÍN - NAFTA - HYBRID


Měření emisí (ME) ve Stanici měření emisí (SME)Spalovací motory evidovaných silničních motorových vozidel podléhají podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí (ME) ve Stanici měření emisí (SME),které je provozovatel povinen provést nejdříve jeden měsíc před pravidelnou technickou kontrolou (TK) ve Stanici technické kontroly (STK).

Měřením emisí se rozumí kontrola částí silničního motorového vozidla, ovlivňujících tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot, parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla a kontroly funkce řídícího systému motoru.

Měření emisí se provádí pomocí metod s použitím přístrojů a zařízení stanovených prováděcím právním předpisem. Přístroje musí být metrologicky navázány.

Potřebné doklady nutné při ME na automobilu:

- velký technický průkaz - TP
- osvědčení o registraci vozidla - malý technický průkaz


tp
Vzhledem k určité časové náročnosti provádění našich služeb,
doporučujeme si sjednat termín měření a kontroly.

© 2014 - 2022 • www.autoemise.cz • všechna práva vyhrazena